Առողջագիտություն

Կարդալուց հետո դուք կկարողանաք. • Բացատրել ուժեղ արյունահոսությունն անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը։ • Ճանաչել կյանքին սպառնացող ներքին և արտաքին արյունահոսության նշանները։ • Դադարեցնել արտաքին արյունահոսությունը։ • Արյունահոսությունը դադարեցնելու ժամանակ նվազագույնի հասցնել վարակի ներթափանցման վտանգը։ • Ցուցաբերել առաջին օգնություն ներքին արյունահոսության դեպքում։ • Ընդունել համապատասխան որոշում, երբ պետք է առաջին օգնություն ցուցաբերել արյունահոսություն ունեցող տուժածին։ Մինչ այս … More Առողջագիտություն

Առողջագիտություն

Ջերմակարգավորման շնորհիվ մարդու օրգանիզմը կարողանում է դիմակայել ջերմաստիճանի բավական մեծ տատանումների: Սակայն բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանների երկարատև ազդեցության հետևանքով մարմնի ջերմակարգավորման համակարգը կարող է խաթարվել` հանգեցնելով տարբեր հիվանդագին վիճակների: Հայտնի է, որ երեխաները ավելի զգայուն են միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխությունների նկատմամբ, քանի որ նրանց ջերմակարգավորման համակարգը դեռ ամբողջությամբ ձևավորված չէ: Փոքր երեխաներն ավելի խոցելի են նաև … More Առողջագիտություն

հոկտեմբեր ամսվա տնային աշխատանք

Ածական 151.Ըստ կազմության` տրված ածականները բաժանի՛ր չորս խմբի:
Ալեծուփ, մեծ, ուժեղ, հոտավետ, հորդառատ, առևտրական, հոդային, ոսկեհուռ, խոշոր, սիրելի, միջմոլորակային, ահեղամռունչ, համեստ, մարդամոտ: պարզ-մեծ,ուժեղ,խոշոր,համեստ բարդ-հորդառատ,ահեխամռունչ,ոսկեհուռ,ալեծուփ,մարդամոտ բարդ ածանցավոր-միջմոլորակային,առևտրական պարզ ածանցավոր-սիրելի,հոտավետ,հոդային 152.Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտածանցների միջոցով: Ա. Տուն, իմաստ, գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, եղեն, եղ: Անտուն,անիմաստ,անգույն,անհամ դժգույն ոսկյա,երկաթյա գունատ ոսկեղեն,երկաթեղեն համեղ,գունեղ … More հոկտեմբեր ամսվա տնային աշխատանք

հոկտեմբեր ամսվա տնային աշխատանք

Կետերի փոխարեն պահանջված ձևով տեղադրի՛ր նա  կամ ինքը դերանունները: Ի՛նչ առյուծ, այդ վախկոտը նրա(մարդու) ստվերից էլ է վախենում:
Այդ վախկոտն ինքն իր ստվերից էլ է վախենում:
Որսորդն իր հրացանն էր թփի տակ թողել:
Որսորդը խուսափում էր հարևանին հանդիպելուց, ախր նրա հրացանն էր թփի տակ թողել:
Պապն իր երկար կյանքի ընթացքում այդպիսի գեղեցկություն չէր տեսել:
Նա հյուրերին ողջունեց իր իմացած բոլոր լեզուներով, բայց նրան կարծես թե նորից չհասկացան:
Գնչուն ասում … More հոկտեմբեր ամսվա տնային աշխատանք

Հոկտեմբեր ամսվա տնային աշխատանք

Բառակազմական վերլուծությա՛ն ենթարկիր հետևյալ հատվածը:  Վերլուծությունից առաջ խնդրում են նայել հետևյալ  ածանցները: Աշուն էր, պայծառ աշուն… Օդը մաքուր էր, արցունքի պես ջինջ։ Կապտավուն սարերին այնքան մոտ, այնքան պարզ էին երևում, որ հեռվից կարելի էր համրել նրանց մաքուր լանջերի բոլոր ձորակները, կարմրին տվող մասրենու թփերը։ Աշուն էր՝ տերևաթափով, արևի նվազ ջերմությամբ, դառնաշունչ քամիով, որ ծառերի ճղներից պոկում … More Հոկտեմբեր ամսվա տնային աշխատանք

Հոկտեմբեր ամսվա տնային աշխատանք

գլուխը բարձր-վեհ,գլուխը կախ-ամաչել,գլխի ընկնել-հասկանել,գլուխ պահել-անգործություն,գլխին գալ-,գլխին տալ-փոշմանել,գլխին ստել-,գլուխը տանել-նյարդայնացնել,գլուխը արդուկել-խանգարել,գլխով անցածը-իմացածը,խոսք գտնել-,ջան ասել-ուրախանալ,բախտը լալ- անբախտություն

Քիմիա տնային աշխատանք

Հետևյալ ատոմներում էլեկտրոնները բաշխել ըստ էներգետիկ մակարդակների։ ջրածին = H ) 1e; ածխածին = C ) 4e ) 2e; թթվածին = O ) 6e ) 2e; ազոտ = N ) 5e ) 2e; ֆոսֆոր = F ) 7e ) 2e; ծծումբ = S ) 6e ) 8e ) 2e; ալյումին = Al ) 3e ) … More Քիմիա տնային աշխատանք

Քիմիա տնային աշխատանք

Որոշել հետևյալ ատոմների բաղադրությունը։ C = 6 պրոտոն, 6 նեյտրոն, 6 էլեկտրոն; H = 1 պրոտոն, 1 էլեկտրոն; O = 8 պրոտոն, 8 նեյտրոն, 8 էլեկտրոն; N = 7 պրոտոն, 7 նեյտրոն, 7 էլեկտրոն; P = 15 պրոտոն, 16 նեյտրոն, 15 էլեկտրոն; S = 16 պրոտոն, 16 նեյտրոն, 16 էլեկտրոն; Na = 11 պրոտոն, 12 … More Քիմիա տնային աշխատանք

Дома

Грамматические задания: Упражнение 1. 1. Он сидел за столом и дремал (дремал — задремал) 2. Она разговаривала со мной и задремала.
на компьютере. печатала (печатала — напечатала) 3 . Она разговаривала со мной и напечатала на компьютере текст. (печатала — напечатала) 4. Пока она разговаривала со мной, она напечатала компьютере какой-то текст. (печатала — напечатала) 5. … More Дома

Տնային աշխատանք

Էլեկտրականության հաղորդիչներ և մեկուսիչներ: Էլեկտրական դաշտ Ըստ էլեկտրական լիցքերի հաղորթելու հատկության նյութերը կարելի է բաժանել հաղորդիչների և մեկուսիչների : Լիցքը կարող է մեկ մարմնից անցնել մյուս մարմնին դա ապացուցում են տարբեր տեսակի փորձերը:Լիցքը կարող է նաև մարմնի մեկ մասից անցնել մյուս մասը: Բոլոր մետաղները, հողը,աղերը էլեկտրականության հաղորդիչներ են:Մարդու մարմինը նույնպես կարող է հաղորդել:Մեկուսիչներ են էբոնիտը,օդը,ռետինը,մետաքսը … More Տնային աշխատանք